Kontbud

Aktualności

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

Firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła przebudowę i nadbudowę budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową
i wodociągową oraz termomodernizację budynku B przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy.

 

Termin zakończenia prac to koniec listopada 2023 r.

Urząd Gminy Osielsko

Firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła prace związane z adaptacją budynków przy ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Prace zaplanowane są do połowy marca 2023 r.

Budynek wielorodzinny przy ul. Koronowskiej 45 w Bydgoszczy

Na zlecenie Samodzielnej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM, firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła budowę budynku wielorodzinnego Ms-10
przy ul. Koronowskiej 45 w Bydgoszczy.

 

Planowany termin realizacji prac to koniec września 2023 r.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła remont i przebudowę-rozbudowę obiektu położonego w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2.

 

Planowany termin zakończenia prac to koniec paździenika 2023 r.

Bydgoskie Centrum Seniora

Na zlecenie Miasta Bydgoszcz firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła prace związane z adaptacją pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3
w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora.

 

Planowy termin zakończenia prac to koniec lutego 2023 r.

Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz