Kontbud

Aktualności

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego

W rezultacie wyboru ofery w trybie przetargu nieograniczonego firma KONTBUD Sp. z o. o. podjęła się wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń budynku Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy.

Zakończenie prac przewidziane jest na początek grudnia 2018 r.

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego firma KONTBUD Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Bydgoszczy rozpoczęła prace polegające na budowie hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bydgoszczy.

Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec października 2019 r.

Budynek wielorodzinny Bd-2/II etap ul. Biedronkowa

Na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej "SIM" firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła budowę budynku wielorodzinnego Bd-2/II etap
przy ul. Biedronkowej w Bydgoszczy.

Przewidywany czas zakończenia prac to koniec czerwca 2019 r.

Kościół Garnizonowy w Bydgoszczy

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień niepodlegających przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rejonowy Zarząd Inftrastruktury w Bydgoszczy zlecił firmie KONTBUD Sp. z o. o. remont budynku kościoła w zakresie przeniesienia ambony głównej na miejsce sprzed 1865 r. w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2
w Bydgoszczy.  

Klinika Kardiologii Szpitala im. dr. J. Biziela

Rok 2018 firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła podpisaniem umowy na generalne wykonawtwo remontu Kliniki Kardiologii
w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Remont kliniki powinien zakończyć się na początku lipca 2018 r.

Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz