Kontbud

Aktualności

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego

Na zlecenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje remont konserwatorski oraz prace związane z rozbudową obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

W grudniu 2017 r. rozpoczęliśmy prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego (sklep odzieżowy "Gołdyn Szyk) oraz lokalu usługowego (biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Planowany termin zakończenia prac to początek września 2018 r.

Termomodernizacja placówek oświatowych

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8
w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r.

Termomodernizacja placówek oświatowych

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace termomodernizacyjne w budynku Przedszkola Nr 18 przy ul. Betoniarzy 2
w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego firma KONTBUD Sp. z o. o. przystąpiła do budowy punktu PSZOK
przy ul. Inwalidów i Jasinieckiej w Bydgoszczy. 

Prace powinny zakończyć się w październiku 2018 r.

Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz