Kontbud

Aktualności

Zakład Diagnostyki Laborytoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

W trybie zaprojektuj i buduj - firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje modernizację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania
pn. Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

 

Termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2022 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Firma KONTBUD Sp. z o. o rozpoczęła prace polegające na rozbudowie, przebudowie i rozbiórce stanowiących ETAP II inwestycji
pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 15/2 i 17 w obrębie 168.

 

Termin realizacji robót to koniec 2022 r.

Dział Informatyki Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

W ramach wieloletniego programu medycznego - rozbudowa i modernizacja SU nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace związane z modernizacją części technicznej Pawilonu Nr 7 Działu Informatyki
i Magazynów technicznych.

 

Prace przewidzie są do końca września 2022 r.

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła budowę budynku magazynu z wyodrębnionymi pomieszczeniami chłodni i mroźni przeznaczonego
do składowania produktów spożywczych w Jarużynie k. Bydgoszczy dla zadania pn.: "Rozwój banku żywności, Caritas Diecezji Bydgoskiej,
poprzez budowę magazynu żywności i jego wyposażenie".

 

Termin realizacji prac to koniec września 2022 r.

Opera NOVA w Bydgoszczy

Na zlecenie Opery NOVA w Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o wykonuje prace związane z przebudową stropodachu nad salą Manru
w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy.

 

Planowany termin realizacji prac to koniec paździenika 2021 r.

Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz