Kontbud

Aktualności

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Na zlecenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o. prowadzi prace
związane z zaprojektowaniem i wykonaniem rozbudowy Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej
o Pracownię Genetyczną wykorzystywaną w diagnostyce molekularnej zakażeń w związku z COVID-19.

 

Planowany termin zakończenia prac do koniec listopada 2021 r.

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Na zlecenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła roboty budowlane
i instalacyjne w ramach projektu pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i przy ul. Mennica 6 na cele muzealne".

 

Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2021 r.

Składnica Akt w kompleksie wojskowym K-1432 przy ul. Fabrycznej w Bydgoszczy

Na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła prace związane z budową budynku
z przeznaczeniem dla potrzeb Składnicy Akt w kompleksie wojskowym K-1432 przy ul. Fabrycznej w Bydgoszczy.

 

Termin zakończenia robót to połowa lutego 2022 r.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Na zlecenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace konserwacyjne
w budynkach przy ul. Mennica 2, 7 i 8/8a w Bydgoszczy.

 

Planowany termin zakończenia prac to koniec 2021 r.

Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza 10 w Bydgoszczy

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła przebudowę budynku o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego przy ul. Łukasiewicza 10 w Bydgoszczy.

Planowany czas zakończenia prac to koniec 2021 r.

Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz