Kontbud

Aktualności

Termomodernizacja placówek oświatowych

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8
w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r.

Termomodernizacja placówek oświatowych

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace termomodernizacyjne w budynku Przedszkola Nr 18 przy ul. Betoniarzy 2
w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego firma KONTBUD Sp. z o. o. przystąpiła do budowy punktu PSZOK
przy ul. Inwalidów i Jasinieckiej w Bydgoszczy. 

Prace powinny zakończyć się w październiku 2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu, Rejonowy Zarząd Infrastruktury powierzył firmie KONTBUD Sp. z o. o. wykonanie remontu poszycia i pokrycia dachu oraz remont elewacji w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 1 w Bydgoszczy.

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela

Firma KONTBUD Sp. z o. o. podjęła się wykonania remontu VI piętra budynku łóżkowego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii

Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Remont przewidziany jest do końca września 2017 r.

Kontbud © 2020
Pozycjonowanie Bydgoszcz