Kontbud

Aktualności

Kamienica przy ul. Grudziądzkiej 36 w Chełmnie

W ramach zamówienia obejmującego roboty budowlane w latach 2019/2020 firma KONTBUD Sp. z o. o. podjęła się projektu
pn. "Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych".

Prace powinny zakończyć się z początkiem czerwca 2020 r.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

W ramach projektu pn. " Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anestezjologii i intensywnej terapii wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje remont pomieszczeń
na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego.

Prace powinny zakończyć się z końcem 2019 roku.

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej

Z początkiem czerwca 2019 r. firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła prace związane z Modernizacją pomieszczeń Obszarowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy.

Prace powinny zakończyć się w połowie września 2019 r.

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

W wyniku zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego Miasto Bydgoszcz zleciło firmie KONTBUD Sp. z o. o. wykonanie prac związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy wraz z rozbudową o budynek warsztatowy.

Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2020 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz zleciło firmie KONTBUD Sp. z o. o. adaptację pomieszczenia dydaktycznego nr 26 (II piętro) w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Plac Kościeleckich 8 w Bydgoszczy.

Prace planowane są do połowy lutego 2019 r.

Kontbud © 2020
Pozycjonowanie Bydgoszcz