Kontbud

Aktualności

Budynek wielorodzinny F-5 przy ul. Filtrowej w Bydgoszczy

Na zlecenie Samodzielnej Inicjatywy Mieszkaniowej "SIM" Sp. z o. o. firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła budowę budynku wielorodzinnego F-5 przy ul. Filtrowej w Bydgoszczy.

Przewidywany czas zakończenia prac to koniec września 2021 r.

Hotel Pod Orłem

Firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła remont Sali kolumnowej Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy przy ul. Gdańskij 14.

Planowany termin zakończenia prac to początek maja 2020 r.

Oficyna przy ul. Gdańskiej 28 w Bydgoszczy

Administracja Domów MIejskich "ADM" Sp. z o. o. zleciła firmie KONTBUD Sp. z o. o. roboty budowlane obejmujące otynkowanie
elewacji budynku oficyny przy ul. Gdańskiej 28 w Bydgoszczy.

Termin wykonania prac to połowa grudnia 2019 r.

Pracownia Tomografii Komputerowej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy

Pod koniec paździenika 2019 r. Firma KONTBUD Sp. z o. o. podjęła się prac adaptacyjnych Pracowni Tomografii Komputerowej
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Prace potrwają do połowy grudnia 2019 r.

Pracownia Radiologiczna Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy

W wyniku zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
zlecił firmie KONTBUD Sp. z o. o. wykonanie remontu Pracowni Radiologicznej.

Remont powinien zakończyć się pod koniec 2019 roku.

Kontbud © 2020
Pozycjonowanie Bydgoszcz