Kontbud

Aktualności

Budynek Bd-2 przy ul. Biedronkowej

Inwestycja przy ul. Biedronkowej w Bydgoszczy, to budowa budynku wielorodzinnego Bd-2, jaką firma KONTBUDSp. z o. o. realizuje

na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej "SIM". Planowany termin zakończenia budowy to październik 2018 r.

Urząd Skarbowy we Włocławku

Rozbudowa siedziby Urzędu Skarbowego we Włocławku prowadzona jest na zlecenie
Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2018 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Poznańska 14

Firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje remont konserwatorski z kolorystyką elewacji frontowej oraz ścian bocznych budynku
przy ul. Poznańskiej 14 w Bydgoszczy.
Prace przewidziane są do końca maja 2017 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Marcinkowskiego 18

Firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje remont elewacji wraz z wymianą okien piwnicznych budynku przy ul. Karola Marcinkowskiego 18
w Bydgoszczy.
Prace przewidziane są do końca maja 2017 r.

Spichrz Zbożowy w Bydgoszczy

W ramach zadania pn. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje roboty budowlano-konserwatorskie w budynku Spichrza Zbożowego.

Kontbud © 2019
Pozycjonowanie Bydgoszcz