Kontbud

Aktualności

Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy

Na zlecenie Miasta Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o. przeprowadza remont zespołów pomieszczeń wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 usytuowanego przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy.

Prace powinny zakończyć się z początkiem lipca 2019 r.

Młyny Rothera w Bydgoszczy

Firma KONTBUD Sp. z o. o. w ramach zadania inwetsycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej W Bydgoszczy wykonuje roboty budowlano-konserwatorskie dla budynku Młyna Rothera, Spichrza Mącznego, Spichrza Zbożowego i Łazienek.

Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października 2019 r.

Pracownia Angiograficzna Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy

W wyniku zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
zlecił firmie KONTBUD Sp. z o. o. wykonanie remontu Pracowni Angiograficznej.

Remont powinien zakończyć się pod koniec października 2018 r.

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego

W rezultacie wyboru ofery w trybie przetargu nieograniczonego firma KONTBUD Sp. z o. o. podjęła się wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń budynku Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy.

Zakończenie prac przewidziane jest na początek grudnia 2018 r.

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego firma KONTBUD Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Bydgoszczy rozpoczęła prace polegające na budowie hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bydgoszczy.

Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec października 2019 r.

Kontbud © 2020
Pozycjonowanie Bydgoszcz