Kontbud

Aktualności

Kościół Garnizonowy w Bydgoszczy

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień niepodlegających przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rejonowy Zarząd Inftrastruktury w Bydgoszczy zlecił firmie KONTBUD Sp. z o. o. remont budynku kościoła w zakresie przeniesienia ambony głównej na miejsce sprzed 1865 r. w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2
w Bydgoszczy.  

Klinika Kardiologii Szpitala im. dr. J. Biziela

Rok 2018 firma KONTBUD Sp. z o. o. rozpoczęła podpisaniem umowy na generalne wykonawtwo remontu Kliniki Kardiologii
w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Remont kliniki powinien zakończyć się na początku lipca 2018 r.

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego

Na zlecenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje remont konserwatorski oraz prace związane z rozbudową obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

W grudniu 2017 r. rozpoczęliśmy prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego (sklep odzieżowy "Gołdyn Szyk) oraz lokalu usługowego (biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Planowany termin zakończenia prac to początek września 2018 r.

Termomodernizacja placówek oświatowych

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki firma KONTBUD Sp. z o. o. wykonuje prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8
w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r.

Kontbud © 2019
Pozycjonowanie Bydgoszcz