Kontbud

BIMs Plus

Lokalizacja: ul. Frankego 1 w Bydgoszczy

 

Zamawiający: BIMs PLUS FHH Sp. z o. o.

 

Czas realizacji: 2013 - 2014

 

Zakres prac: Budowa budynku magazynowo-usługowego
wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingiem, wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, przyłączem gazowym, wodociągowym, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektrycznym oraz zjazdów publicznych. 


Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz