Kontbud

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL”

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Kamienna

 

Zamawiający: „KAMAL” Sp. z o. o.

 

Czas realizacji: 2007

 

Zakres prac: Kompleksowe wykonanie 3 budynków:
           administracyjnego, laboratorium i portierni wraz
           z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
           terenu.


Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz