Kontbud

Oddział banku KBL epb

Lokalizacja: 24 piętro budynku North Gate w Warszawie
                        ul. Bonifraterska

 

Zamawiający: Bank KBL epb Luxembourg

 

Czas realizacji: 2008 - 2009

 

 Zakres prac: prace budowlano – adaptacyjne, wykończeniowe
                          oraz instalacyjne


Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz