Kontbud

Bank Gdański O/Bydgoszcz

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 4

 

Zamawiający: Pirs Olsztyn

 

Czas realizacji: 1993 - 1994

 

Zakres prac: Wykonanie nowej elewacji i roboty wykończeniowe
                         Sali operacyjnej i pomieszczeń administracyjnych


Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz