Kontbud

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Sportowa 2

 

Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Czas realizacji:  2013 - 2015

 

Zakres prac: Roboty budowlane i modernizacja obiektów
                        Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu.


Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz