Kontbud

Mury obronne

Lokalizacja: Chełmno

 

Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno

 

Czas realizacji: 2009 - 2011

 

Zakres prac: prace remontowo-konserwatorskie, przywrócenie historycznego charakteru chodników wzdłuż pierzei rynkowych


Budowę murów miejskich Chełmna rozpoczęto jeszcze przed 1267 rokiem, wzmiankowane w 1307 i 1384 r. Podwyższone w 1 ćw. XIV w. oraz być może w XV w. Ponowne podwyższenie z nadania Zygmunta Augusta z 1563 roku. Po uszkodzeniach w czasie wojen szwedzkich odnowione w 1678 r. Wielokrotnie reperowane w XIX i XX w., ostatnio od 1969 roku.

 

Mury zachowały się niemal w pełnym obwodzie wyznaczonym od PN, Z i PD naturalną krawędzią stoku wysoczyzny, z pozostałością fosy po stronie równinnej od wschodu. W latach 1860-70 rozebrano większość bram oraz dwa odcinki murów. Długość murów ok. 2250 m. Budowane z cegły przeważnie w wątku wendyjskim, na fundamencie z kamienia układanego warstwowo. W narożniku PN-Z sprzężone z dawną warownią krzyżacką, obecnie klasztorem pocysterskim.

Odcinki murów objęte pracami:

ODC. I.   Południowy, ograniczony ulicami Toruńską i Biskupią /Numery 1-10/, rok 2010

 

ODC. II.  Zachodni, od ulicy Biskupiej do styku z murem klasztornym na pd-zach. od Baszty Mestwina /Numery 11-15/, rok 2011

ODC. III. Północno-zachodni, od załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej /Numery 16-21/, rok 2012

ODC. V.  Wschodni, między wschodnim wylotem ul. 22-Stycznia i południowym wylotem ul. Wodnej /Numery 31-39/, rok 2009

ODC.VI. Południowo-wschodni, ograniczony południowym wylotem ul. Wodnej i ul. Toruńską /Numery 40-53/, rok 2009

Kontbud © 2023
Pozycjonowanie Bydgoszcz